Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48, GRAD ZAGREB
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 04.06.2023 09:00 1,70 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 03.06.2023 00:00 1,83 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 04.06.2023 09:00 0,50 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 0,50 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 03.06.2023 00:00 0,49 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 03.06.2023 00:00 0,58 mg/m3
sumporovodik 1 sat 04.06.2023 09:00 10,20 µg/m3
sumporovodik 24 sata 03.06.2023 00:00 8,23 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 04.06.2023 09:00 20,80 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 03.06.2023 00:00 25,40 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 22,08 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 04.06.2023 09:00 9,50 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 03.06.2023 00:00 14,34 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 04.06.2023 11:00 12,20 µg/m3
benzen 1 sat 04.06.2023 09:00 0,10 µg/m3
benzen 24 sata 03.06.2023 00:00 0,25 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.06.2023 00:00 1,32 µg/m3