Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 19.07.2024 15:00 1,80 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 19.07.2024 15:00 0,60 mg/m3
sumporovodik 1 sat 19.07.2024 15:00 1,10 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 19.07.2024 15:00 12,70 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 19.07.2024 15:00 5,70 µg/m3
benzen 1 sat 19.07.2024 15:00 0,00 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 19.07.2024 16:00 0,60 mg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.07.2024 00:00 2,04 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 18.07.2024 00:00 0,62 mg/m3
sumporovodik 24 sata 18.07.2024 00:00 1,18 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 18.07.2024 00:00 21,39 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 18.07.2024 00:00 12,47 µg/m3
benzen 24 sata 18.07.2024 00:00 0,32 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.07.2024 00:00 0,67 mg/m3
benzen 12 mjeseci 01.07.2024 00:00 1,12 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 19.07.2024 17:00 20,62 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 19.07.2024 17:00 11,78 µg/m3