Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 17.04.2024 19:00 3,10 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.04.2024 00:00 2,39 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 17.04.2024 19:00 1,80 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 17.04.2024 21:00 1,73 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 16.04.2024 00:00 1,75 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 17.04.2024 00:00 1,73 mg/m3
sumporovodik 1 sat 17.04.2024 19:00 0,60 µg/m3
sumporovodik 24 sata 16.04.2024 00:00 0,33 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 17.04.2024 19:00 9,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 16.04.2024 00:00 24,78 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 17.04.2024 21:00 3,06 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 17.04.2024 19:00 8,00 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 16.04.2024 00:00 10,21 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 17.04.2024 21:00 2,79 µg/m3
benzen 1 sat 17.04.2024 19:00 1,00 µg/m3
benzen 24 sata 16.04.2024 00:00 0,10 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.04.2024 00:00 1,14 µg/m3