Postaja SLAVONSKI BROD-2

Mreža:
Postaja:
SLAVONSKI BROD-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Slavonski Brod
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
sumporov dioksid 1 sat 19.02.2024 11:00 19,30 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 18.02.2024 00:00 0,57 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 25.02.2024 11:00 1,40 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 1,14 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 24.02.2024 00:00 0,93 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 1,05 mg/m3
sumporovodik 1 sat 25.02.2024 11:00 0,60 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.02.2024 00:00 0,19 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 51,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 13,47 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 23,40 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.02.2024 11:00 50,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.02.2024 00:00 12,42 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.02.2024 12:00 21,17 µg/m3
benzen 1 sat 25.02.2024 11:00 1,80 µg/m3
benzen 24 sata 24.02.2024 00:00 0,54 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 1,23 µg/m3