Postaja VARAŽDIN-1

Mreža:
Postaja:
VARAŽDIN-1
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Varaždin
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 19.07.2024 15:00 2,40 µg/m3
ozon 1 sat 19.07.2024 15:00 130,20 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 19.07.2024 17:00 122,52 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 18.07.2024 00:00 6,94 µg/m3
ozon 24 sata 18.07.2024 00:00 78,40 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 18.07.2024 00:00 108,11 µg/m3