Postaja AMP Kaštijun

Mreža:
Postaja:
AMP Kaštijun
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.09.2023 03:00 3,15 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.09.2023 00:00 4,09 µg/m3
sumporovodik 1 sat 25.09.2023 03:00 0,26 µg/m3
sumporovodik 24 sata 24.09.2023 00:00 0,28 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 3,68 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 3,24 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 04:00 3,26 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 25.09.2023 03:00 2,33 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 24.09.2023 00:00 1,72 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 25.09.2023 04:00 1,84 µg/m3
amonijak 1 sat 25.09.2023 03:00 0,86 µg/m3
amonijak 24 sata 24.09.2023 00:00 1,59 µg/m3