Postaja PULA FIŽELA

Mreža:
Postaja:
PULA FIŽELA
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Pula
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 25.02.2024 10:00 5,30 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 24.02.2024 00:00 2,70 µg/m3
ozon 1 sat 25.02.2024 10:00 72,00 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 25.02.2024 11:00 64,93 µg/m3
ozon 24 sata 24.02.2024 00:00 82,14 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 24.02.2024 00:00 87,14 µg/m3