Postaja OSIJEK-2

Mreža:
Postaja:
OSIJEK-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Osijek
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 28.11.2023 10:00 19,30 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 27.11.2023 00:00 20,55 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 28.11.2023 10:00 1,20 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 27.11.2023 00:00 3,44 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 28.11.2023 10:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 28.11.2023 11:00 0,30 mg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 27.11.2023 00:00 0,38 mg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.11.2023 00:00 0,50 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 28.11.2023 10:00 14,50 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 27.11.2023 00:00 25,51 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 28.11.2023 11:00 24,94 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 28.11.2023 10:00 13,60 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 27.11.2023 00:00 21,58 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 28.11.2023 11:00 20,70 µg/m3
ozon 1 sat 28.11.2023 10:00 34,70 µg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 28.11.2023 11:00 43,76 µg/m3
ozon 24 sata 27.11.2023 00:00 31,76 µg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 27.11.2023 00:00 44,96 µg/m3
benzen 1 sat 23.11.2023 13:00 0,90 µg/m3
benzen 24 sata 22.11.2023 00:00 1,20 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.11.2023 00:00 0,88 µg/m3