Postaja OSIJEK-2

Mreža:
Postaja:
OSIJEK-2
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Osijek
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 15.05.2024 13:00 0,00 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 15.05.2024 13:00 0,00 µg/m3
ugljikov monoksid 1 sat 15.05.2024 13:00 0,00 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 1 sat 21.05.2024 10:00 13,80 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 1 sat 21.05.2024 10:00 4,80 µg/m3
ozon 1 sat 15.05.2024 13:00 0,00 µg/m3
benzen 1 sat 27.02.2024 11:00 1,70 µg/m3
ugljikov monoksid 8-satni klizni prosjek 15.05.2024 15:00 0,00 mg/m3
ozon 8-satni klizni prosjek 15.05.2024 15:00 0,00 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 14.05.2024 00:00 4,11 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 14.05.2024 00:00 1,13 µg/m3
ugljikov monoksid 24 sata 14.05.2024 00:00 0,10 mg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24 sata 20.05.2024 00:00 11,85 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24 sata 20.05.2024 00:00 4,52 µg/m3
ozon 24 sata 14.05.2024 00:00 30,42 µg/m3
benzen 24 sata 26.02.2024 00:00 1,96 µg/m3
ugljikov monoksid najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.05.2024 00:00 0,20 mg/m3
ozon najveći osmosatni klizni prosjek prethodnog dana 14.05.2024 00:00 82,01 µg/m3
benzen 12 mjeseci 01.02.2024 00:00 0,58 µg/m3
lebdeće čestice (<10µm) 24-satni klizni prosjek 21.05.2024 12:00 12,52 µg/m3
lebdeće čestice (<2.5µm) 24-satni klizni prosjek 21.05.2024 12:00 4,91 µg/m3