Postaja Karepovac

Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 17.04.2024 18:00 -0,22 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 16.04.2024 00:00 1,10 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 17.04.2024 18:00 9,19 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 16.04.2024 00:00 6,20 µg/m3
sumporovodik 1 sat 17.04.2024 18:00 0,85 µg/m3
sumporovodik 24 sata 16.04.2024 00:00 0,85 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 17.04.2024 18:00 1,82 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 16.04.2024 00:00 2,52 µg/m3
amonijak 1 sat 17.04.2024 18:00 1,03 µg/m3
amonijak 24 sata 16.04.2024 00:00 1,12 µg/m3