Postaja Karepovac

Mreža:
Postaja:
Karepovac
Odgovorna institucija:
ČISTOĆA društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja čistoće i odlaganja komunalnog otpada, Put Mostina 49 , Split
Grad:
Split
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 04.07.2024 10:00 0,25 µg/m3
sumporov dioksid 1 sat 22.06.2024 09:00 8,51 µg/m3
sumporovodik 1 sat 19.07.2024 14:00 1,81 µg/m3
dušikovi oksidi 1 sat 04.07.2024 10:00 2,28 µg/m3
amonijak 1 sat 19.07.2024 13:00 5,24 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 03.07.2024 00:00 0,26 µg/m3
sumporov dioksid 24 sata 19.06.2024 00:00 10,61 µg/m3
sumporovodik 24 sata 18.07.2024 00:00 1,75 µg/m3
dušikovi oksidi 24 sata 03.07.2024 00:00 2,38 µg/m3
amonijak 24 sata 18.07.2024 00:00 7,60 µg/m3