Postaja Vrhovec

Mreža:
Postaja:
Vrhovec
Odgovorna institucija:
EKONERG-institut za energetiku i zaštitu okoliša, društvo s ograničenom odgovornošću, Koranska ulica 5 , Grad Zagreb
Grad:
Zagreb
Onečišćujuće tvari mjerene na postaji:
Obavijesti:
Posljednje izmjerene vrijednosti za onečišćujuće tvari i usporedba s graničnim i ciljnim vrijednostima te pragovima obavješćivanja i upozorenja
Naziv Vrijeme usrednjavanja Vrijeme Izmjerena vrijednost
dušikov dioksid 1 sat 21.05.2024 10:00 24,87 µg/m3
dušikov dioksid 24 sata 20.05.2024 00:00 22,73 µg/m3