Postaja Pula Fižela - lokalna

Mreža:
Postaja:
Pula Fižela - lokalna
Odgovorna institucija:
DRŽAVNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD, Ravnice 48 , Grad Zagreb
Grad:
Pula
Nema podataka o mjerenjima u posljednja 3 sata